Risk Etmenleri

Hangi Bebekler Risk Altındadır

0-6 yaş aralığında aşağıdaki risk etmenlerinden bir veya birkaçını bebeğinizde veya çocuğunda bulunması onun “Riskli Bebek veya Riskli Çocuk” olmasına yol açabilir. Bu konuda Çocuk doktorunuz, Yenidoğan hekiminizin veya Çocuk Nöroloji Uzmanınız veya ilgili diğer doktorlar size gerekli yönlendirmeleri yapacaklardır.

Anne ve babaların, riskli bebekler, gelişimsel gecikmeleri olan veya gecikme riski taşıyan 0-6 yaş çocuklar için “Erken Girişim Desteği” hakkında merak ettiği tüm bilgileri bu sitede bulabilirsiniz.

 

Bebekler İçin Risk Etmenleri (Kliegman'a Göre) 

Gebelik Süreci

 • Vajinal kanama, Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
 • Çoğul gebelik, Preeklampsi
 • Erken membran rüptürü, Poli/oligohidroamnios
 • Doğumların sık aralarla yapılması
 • Akut ya da kronik dahili, cerrahi hastalıklar
 • Yetersiz prenatal bakım
 • Kan pıhtılaşma bozukluğu (hiperkoagülasyon)

Demografik-Sosyal

 • Anne yaşının 16 dan az, 40 dan fazla olması, yoksulluk, ilaç, alkol, sigara kullanımı, duygusal / fiziksel stresler

Annede Hastalık Öyküsü               

 • Genetik hastalıklar
 • Kronik hastalıklar: Şeker hastalığı (DM), HT,
 • Romatolojik hastalıklar
 • Asemptomatik/semptomatik bakteriüri
 • Önceki gebelikte yaşanan sorunlar
 • Intrauterin fetal ölüm, yenidoğan ölümü
 • Prematürite intrauterin büyüme geriliği
 • Konjenital malformasyonlar
 • Serviks yetersizliği
 • Kan grubu uyuşmazlığı, yenidoğan sarılığı, Hidrops
 • Yenidoğan trombositopenisi, Metabolizma hastalıkları

Doğum                                 

 • Prematüre doğum (37 haftadan önce doğum)
 • Postmatüre (42 haftadan sonra doğum)
 • Fetal distres, immatur lesitin / sfingomyelin oranı
 • Makat gelişi, Mekonyumla boyalı amniyon sıvısı
 • Kordon dolanması
 • Sezeryan doğum
 • Forcepsle doğum
 • Apgar skorunun birinci dakikada 4 den küçük (<4)olması

Yenidoğan Dönemi             

 • Doğum kilosunun 2500 gram dan az, 4000 gramdan çok olmas
 • 37 haftadan küçük, 42 haftadan büyük doğum
 • Gestasyon yaşına göre düşük / yüksek doğum tartısı
 • Takipne, siyanoz, Solukluk, pletore, peteşi
 • Konjenital malformasyonlar

Gelişimsel Gecikmeleri Olan Veya Gecikme Riski Taşıyan Bebekler Ve Çocuklar

 • Gelişimlerinin farklı olduğunu düşünülenler
 • Motor gelişim basamaklarında gecikmesi olan bebekler ve çocuklar
 • Kucağa alındıklarında yığılır tarzda duran postürü olan bebekler
 • Huzursuz bebekler ve çocuklar
 • Parmak Ucu Yürüyen bebekler
 • Yeme, yutma, çiğneme ve beslenme sorunu olan bebekler ve çocuklar
 • Aşırı hareketli bebekler ve çocuklar
 • Tortikolisi olanlar
 • Ebeveynlerinin gelişimlerinin farklı olduğunu düşündüğü bebekler
 • Motor gelişim basamaklarında gecikme olan bebekler
 • Dikkat eksikliği olanlar ve yaşına göre oyun süresi kısa olan çocuklar
 • Oyuna isteksiz olan bebekler ve çocuklar
 • Anneye aşırı bağımlı olan çocuklar
 • Yaşına göre uygun iletişim becerilerine sahip olamayan çocuklar
 • İletişim becerileri yetersizliği olan çocuklar
 • Aşırı tepkisel çocuklar
 • Yaşına uygun temel kavramlar yerleşmemiş olan çocuklar
 • Erken dönemde teşhisi konmuş genetik, metabolik, nörolojik vb hastalığı olan tüm bebekler ve çocuklar
 • vb.